Höjning av schablon för värme och vatten

Som tidigare utanonnserats har schablonavgiften för värme och vatten höjts med 7%. Detta skulle ha skett fr.o.m. 2014-04-01 men pga. en miss så kom denna höjning inte med under föregående aviseringsrunda. Höjningen gäller fortfarande från detta datum och nästa avisering kommer att innehålla den 7%-iga höjningen för aviserade månader plus den uteblivna summan retroaktivt.

Styrelsen