Garageporten står öppen

Någon har kört ner stolpen med dosan för öppning av garageporten. Detta är noterat och arbete pågår med att återställa den nerkörda stolpen men fram tills detta arbete är klart kommer garageporten att vara öppen. Vänligen kontakta styrelsen ifall du har mer information kring vad som har hänt.

Styrelsen