Frågor och svar kring OpenUniverse

Som tidigare informerats om så har OpenNet köpts upp Telenor Sverige AB och ingår nu i Telenors öppna kommunikationsoperatör Open Universe. Styrelsen har nu fått svar från OpenUniverse på några frågor kring hur detta påverkar föreningen.

Fråga: Varför måste tekniker in i vissa lägenheter?
Svar: Tanken är att slutkundsutrustningen (CPE) byts ut i lägenheterna med start denna vecka. Om alla inte byts ut så beror det på att vi bara byter ut de som inte fungerar i nya plattformen alternativt de vi inte fick kontakt med då vi körde tester mot all utrustning.

Fråga: När kan våra medlemmar ta del av det större utbudet i OpenUniverse?
Svar: Datum för övergången/migreringen till nya nätet är planerat till 2015-01-28. Svagströmsbolaget kommer att avisera exakt datum så snart det är spikat. Efter migreringen får ni en klarrapport via från oss med de nya kontaktvägar som gäller för Open Universe.

Fråga: Kommer BRF att bli tvingad att investera i ny utrustning till följd av denna uppdatering?
Svar: Nej. Den utrustning vi nu installerar bekostas och ägs av Open Universe.

Fråga: Kommer enskilda medlemmar att kunna fortsätta sina nuvarande abonnemang med bredband/telefon/TV?
Svar: Absolut. Alla behåller sina nuvarande abonnemang, men med ett undantag: Den nya plattformen tillåter bara en TV-leverantör. Detta innebär att om medlemmen valt annan TV-leverantör än Viasat behöver ett av abonnemangen pausas/avslutas. Vi återkommer med information om hur många hushåll som är berörda av detta.