Förtydligande angående Open Universe

Styrelsen har fått in ett förtydligande gällande TV-leverantörer från Paul Pagil på Open Universe. Kortfattat kan man säga att det även efter övergången går bra att fortsätta med den TV-leverantör man har valt idag.

Så här skriver Paul:

Er förening har ett avtal med Viasat gällande kollektiv-TV. Detta betyder att era medlemmar får tillgång till ett kanalutbud från Viasat (vanligtvis ett enkelt basutbud).

Under OpenNet-tiden innebar detta att medlemmen kunde ”bygga på” detta utbud genom kontakta Viasat och själva köpa till fler kanaler från dem, alternativt att köpa ett valfritt kanalpaket från den andra TV-leverantören i nätet, Canal Digital. Man kunde dessutom ha kvar både det kollektiva utbudet på en TV-apparat och ha Canal Digital på en annan.

Detta gäller efter migreringen till Open Universe:
De medlemmar som inte gjort något eget val av annan TV-leverantör än Viasat behåller det kollektiva utbudet från Viasat som tidigare (samt eventuellt tillval där).

Har medlemmen valt en annan TV-leverantör, t ex Canal Digital (eller någon av de nya TV-leverantörerna), kommer det kollektiva utbudet från Viasat att pausas i just den lägenheten. Detta för att den nya plattformen enbart tillåter en (1) TV-leverantör.

Väljer medlemmen senare att säga upp den ”egenvalda” TV-leverantören (eller en ny medlem flyttar in i lägenheten), kontaktar man Viasat för återaktivering av det kollektiva TV-utbudet.

Se här vilka tjänster som Open Universe erbjuder: http://stockholm.openuniverse.se/serviceguide/