Uppgradering med störningar

Uppgraderingen har inte gått helt enligt Open Universe planer. Arbete fortgår.

Om dina tjänster inte fungerar efter uppgraderingen kontakta din tjänsteleverantör för felanmälan. Se ditt avtal eller din faktura för kontaktuppgifter.