Parkeringstillstånd i garaget

Från och med 27/2 kommer Q-park att kontrollera listor över uthyrda garageplatser istället för att kontrollera parkeringstillstånd i bilarna. Q-park kommer alltså inte att kunna bötfälla en bil som felaktigt står på någons hyrda p-plats. Om detta skulle inträffa så kontakta Q-Park (kontaktuppgifter finns på kontaktsidan).