Planerat strömavbrott 30/3

Vattenfall meddelar att de kommer att utföra arbete på ledningsnätet och därmed stängs strömmen av måndag 30/3 kl. 22.00, och den kommer att komma tillbaka tisdag 31/3 kl. 03.00.