Utdelning av kolfilter till din köksfläkt

Med anledning av att IKEA har slutat sälja kolfilter till den typ av köksfläkt som vi har så har föreningen beställt en uppsättning filter. Kostnaden tas ur föreningens kassa och priset är ungefär hälften av ordinarie pris i handeln.

Alla lägenheter kommer att få två filter, vilket krävs för ett byte. Det är viktigt att byta filter för att undvika matos och för att fläkten skall fungera som det är tänkt.

Observera att kolfiltren absolut inte får slängas i några av Brf Rudans moloker! Du får själv ombesörja detta. Solna stad har en bra återvinningsstation där du kan slänga dina kolfilter.

Om du har en annan fläkt där filtren som delas ut inte passar till så är vi tacksamma om du  lämnar tillbaka filtren till styrelsen.
Filter kommer att delas ut till varje lägenhet från 16/6.

Styrelsen