2-årsbesiktning – Slutbesiktning

IKANO kommer under 2 dagar 21-22/9 från kl. 8-16 att genomföra en 2-årsbesiktning – slutbesiktning.

Det är viktigt att IKANO får tillträde till din lägenhet för att kunna utföra besiktning av din lägenhet.

Om du inte kan närvara / öppna själv vid besiktningstillfället måste du ordna så att någon öppnar alt. lämna in nyckeln till styrelsen på utsatt tid söndagen den 20/9 kl. 17-17:30 (styrelserummet Solgatan 8). Återlämning av nycklar sker onsdagen den 23/9 kl. 17-17:30 på samma plats.

OBS! Tidplanen nedan har uppdaterats den 2 september. OBS!
Klicka här för att se tidplan när din lägenhet besiktigas.