Inventering av garagenycklar (tags)

Vi behöver inventera alla garagenycklar, så kallade tags, då det saknas en komplett förteckning över  utlämnade nycklar till garaget på Solgatan 6. Vi ber dig därför rapportera numret på dina nycklar till följande e-postadress: inv.solgatan6@q-park.se. Vi behöver ditt svar senast den 30 september. Vänligen uppge namn, adress, lägenhetsnummer, p-plats nr tillsammans med nyckelnumret.

Tack för din medverkan.

Med vänlig hälsning
Q-Park AB