Ny ordförande i Brf Rudan

Med anledning av att Petra Lundin begärt att bli entledigad från posten som ordförande i Brf Rudan har Jonas Sörman vid dagens styrelsemöte valts till ny ordförande för föreningen. Vi tackar Petra för ett fantastiskt arbete för föreningen och dess medlemmar. Med ett omfattande engagemang och stor hängivenhet har hon tagit ansvar för föreningen och lett dess verksamhet sedan stämman den 27 mars 2014. Petra lämnar inte styrelsen helt utan kommer att vara kvar som styrelseledamot. Den närmaste tiden kommer hon dock att ta lite ledigt från styrelsearbetet.

Vi hälsar samtidigt Jonas välkommen som ny ordförande och önskar honom lycka till i sin nya roll.

Lars-Göran Ek
Sekreterare