Nu kommer mobil återvinning till en plats nära dig !

Solna stad och SÖRAB gör under våren 2016 ett försök med en ”mobil återvinningscentral”på ett flertal ställen i Solna. En ”mobil återvinningscentral” kommer ställas upp den 7/3 och 1/4 på Hagalundsgatan 38 mellan kl.16:30-19:30.

Försöket syftar bland annat till att öka närheten till återvinning och att avfall ska hamna på rätt plats.

Vad är en mobil återvinningscentral?

Den mobila återvinningscentralen består av en öppningsbar container inredd med behållare för olika fraktioner samt ett containerflak för mer skrymmande avfall och en lastbil för farligt avfall. I princip tar den emot samma typ av avfall som kan lämnas på de permanenta återvinningscentralerna och det finns alltid en rådgivare och en kemist med på plats.

Den mobila återvinningscentralen har dock begränsad kapacitet så vi ber dig med stora mängder avfall och tillgång till bil att besöka närmaste fysiska återvinningscentral.

Läs mer på Solna stads och Sörabs hemsidor genom att klicka på nedanstående länkar.
Solna stad mobil återvinning
Sörab mobil återvinning