Under kvällen är varmvattnet avstängt i Rudviken

Följanade information är hämtad från www.norrenergi.se:

På grund av en läcka är värmen och varmvattnet avstängt till fastigheterna på Västra vägen, Solgatan samt fastigheterna i Rudviken. Avstängningen gäller även Shellmacken på Västra vägen. Vi arbetar intensivt för att avhjälpa problemet men beräknar att avbrottet kommer att pågå under kvällen och för vissa av våra kunder även under natten. Vi beklagar de olägenheter som vi förstår att detta innebär.