Justering och utbyte av värme- och varmvattenmätare.

Tisdagen den 3/12 08.30-16.00 kommer Minol att behöva tillträde till 12 lägenheter för att byta ut och eller justera mätutrustningen för värme och varmvatten. De aktuella lägenheterna aviseras tisdagen 26/11 och det är viktigt att vi får tillträde till dessa lägenheter. Om ni inte kan vara hemma så skall märkt nyckel lämnas till Sten Anderberg Solgatan 16 (vån 7) måndagen 2/12 från 17.00.

Styrelsen