Molokerna för hushållssopor är fulla

Molokerna för hushållssopor är fulla, troligtvis har SITA inte tömt denna vecka. Vi kontaktar dem för att försöka få tömning snarast. Normalt sker tömning måndagar så i värsta fall så kommer det att vara fullt i helgen 11-12/1. Vi vädjar till alla att inte lägga sopor utanför molokerna. Spara soporna till måndag eller hitta en annan lösning.

Styrelsen