Färdigställande av Solgatan och Blomgatan

Styrelsen har varit i kontakt med Solna kommun angående färdigställandet av Solgatan respektive Blomgatan och fått följande information om vad som nu ska göras:

  • Solgatan från garaget fram till dagiset kommer att breddas till de markeringar som sitter inne i skogen mot tågbanorna. Det blir också parkeringar på andra sidan mot järnvägen hela vägen från kurvan vid berget fram till korsningen mot Blomgatan.
  • Blomgatan från garaget fram till rondellen vid Fridhemsskolan kommer att bli 5,5 m bred och helt utan trottoarer. Den kommer att vara körbar i båda riktningarna. En stenkant kommer att skilja vår gård mot gatan. Entreprenören kommer att snygga till anslutningen från vår gård ned mot gatan. Det blir inga parkeringar på denna gata.
  • Oklart idag vilken skyltning som kommer på Blomgatan.
  • Arbete som görs nu kommer att vara klart under april.

Invändningarna från styrelsens sida rör först och främst trafiksäkerheten. Vi har i ett möte med Solna kommun framfört vår oro för att en bred, rak, nyasfalterad väg kommer att leda till höga hastigheter. Då det bor många barnfamiljer inom föreningen och det finns inte mindre än tre förskolor inom ett par hundra meter så är detta ett stort problem.

Vi påtalade även att placeringen av elcentralen vid vägen är ytterst trafikfarlig då barn och andra gående kommer direkt ut i körbanan utan någon möjlighet för bilister att väja i tid. Ytterligare feedback till Solna kommun rör avsaknaden av trottoarer vilket gör att gående rör sig mitt i vägbanan.

Solna kommun har lyssnat på våra invändningar och vi avvaktar nu återkoppling kring detta ärende.

Styrelsen