Solgatan 12: Åtgärd av fel som upptäcktes vid 2-årsbesiktningen

Nyligen gjordes en 2-årsbesiktning av er bostadsrätt och nu ska IKANO bostad åtgärda de fel som togs upp i besiktningsutlåtandet.

Arbete med att åtgärda fel kommer pågå vardagar mellan klockan 7.30–16.00 under vecka 32 och vecka 33. Det är mycket viktigt att IKANO Bostad får tillträde till er lägenhet på angiven tid för att kunna genomföra de arbeten som planerats.

Det är inte möjligt att byta tid eller förändra planerad åtgärdsreparation. Ni som lägenhetsinnehavare har också själva ansvaret för att ge IKANO bostad möjlighet att komma in i er bostadsrätt.

Har ni inte möjlighet att närvara när arbetet utförs i er lägenhet kan man lämna sina tydligt märkta nycklar till styrelsen i styrelserummet (mitt emot tvättstugan, Solgatan 8) vid dessa två tillfällen:

söndag 3/8 kl. 16.30 – 17.00
måndag 4/8 kl. 7.30 – 8.00

Glöm inte att märka upp era nycklar med namn och lägenhetsnummer. När ni lämnar in nycklarna vill vi också att ni antecknar ett telefonnummer och mejl-adress så att ni kan kontakts för information om tillbakalämning av nycklar och annat.

Viktigt! Den bostadsrätt som IKANO bostad inte ges tillträde till kommer anses vara felfri.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för BRF Rudan