Byte av filter i FTX-aggregat

Det är snart dags att byta filter i FTX-aggregaten igen, detta kommer att ske 14:e och 15:e oktober. Ikano eftermarknad som genomför bytena kommer att komma ut med mer detaljerad information c:a 2 veckor innan bytet sker.