Kallelse till årsstämma (9 maj 2022)

Hej alla medlemmar i Brf Rudan!

Årets årsstämma kommer att hållas den 9 maj mellan 18:30-20:30 i Länkarnas lokal på Solgatan 28.

På stämman kommer det finnas kaffe/dryck och lättare förtäring.

På mail har ni fått dokument med dagordning, motioner och poströstningsformulär för de som inte kan närvara fysiskt.

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara på stämman!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Länkarnas lokal på Solgatan 28.