Asfaltering av Solgatan

Entreprenören som har hand om Solgatan har nu meddelat att asfalteringen kommer att påbörjas fredag 29/11.