Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Brf Rudans årsredovisning + revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 finns nu tillgängliga under sektionen Ekonomi, stadgar och årsredovisningar.

Styrelsen