Fler frågor om Open Universe

Styrelsen har fått in fler svar på frågor kring Open Universe.

Fråga: Vem kommer att äga och ansvara för den nya utrustningen i allmänna utrymmen, samt i lägenheter?
Svar: I dagsläget äger OpenNet switcharna och föreningen äger CPE (i lägenheterna).
I den nya lösningen äger Open Universe både switchar och CPE.
Open Universe tar således serviceansvar och allt ansvar kring CPE i den nya lösningen.
Tidigare har Brf Rudan haft ansvaret (och kostnaden) för CPE om de skulle försvinna eller gått sönder.

Fråga: Hur gör vi med de medlemmar som har två olika TV-leverantörer (ex. CanalDigital + Viasat)?
Svar: Dessa kunder kommer vi på Open Universe kontakta och ordna separata lösningar för.

Om man har ytterligare frågor kring detta så kan man höra av sig till:
Paul Pagil
Mobil: +46 (0)70 160 74 09
E-post: paul.pagil@openuniverse.se

Tidigare besvarade frågor