Debitering av värme

Nu i dagarna kommer kostnaden för värme och vatten för kvartal 2 att dras. Många av er har nu fått en något lägre kostnad än vanligt. Detta beror på att schablonen är den samma varje månad men att värmekostnaden normalt sett är lägre på våren och sommaren. Det betyder också att värmekostnaden för många kommer att vara högre när vintermånaderna väl ska debiteras.

Nu när det börjar bli kallare vill vi därför påminna om att inte låta fönster stå öppna för länge och bara vädra en kort stund, då FTX-aggregatet behöver jobba mer för att behålla värmen.

Läs gärna mer om hur debitering av värme och vatten fungerar här på hemsidan under Boende -> värme och vatten.