Byte av FTX filter

Under oktober månad kommer Åkerlunds Fastighetsservice att installera in nya FTX filter för alla medlemmar.  Åkerlunds kommer behöva tillgång till er lägenhet.
Mer information om filterbytet kommer att lämnas i postfacken.

Behöver ni komma i kontakt med Åkerlunds ringer ni 08-39 06 50.