Påminnelse – Inventering av garagenycklar

Som vi tidigare har informerat om behöver vi inventera alla garagenycklar, s k tags, då det saknas en komplett förteckning över utlämnade nycklar till garaget på Solgatan 6.
Vi ber dig därför snarast rapportera numret på dina nycklar till följande e-postadress:
inv.solgatan6@q-park.se

Vi behöver ditt svar senast den 10 november. Vänligen uppge namn, adress, lägenhetsnummer, parkeringsplats nr tillsammans med nyckelnumret.

Tack för din medverkan!

Med vänlig hälsning

Styrelsen