Det är absolut förbjudet att dumpa skräp eller sopor bredvid molokerna

Detta gäller även de emballage modell större som nu ligger bredvid molokerna. Sådant som inte får plats i molokerna måste var och en på egen hand se till att forsla bort på lämpligt sätt. Föreningen betalar för att molokerna ska tömmas regelbundet, detta gäller dock bara innehållet. Sådant som ligger utanför tas INTE om hand och medför således extra kostnader för föreningen.

Alla vill vi ha en snygg och prydlig gård. Låt oss hjälpa varandra att se till att vi kan fortsätta ha det.

Hälsningar

Styrelsen