Iordningställande av Solgatan

En representant från styrelsen har medverkat vid ett startmöte hos kommunen angående iordningställandet av Solgatan. Kommunen har anlitat en entreprenör som kommer att påbörja arbetet inom de närmaste veckorna och planen är att grundarbetet ska vara klart innan vintern. Det betyder att det kommer att behöva göras mer arbete i vår men gatan kommer inte att vara i det bedrövliga skick den var under förra vintern. Arbetet kommer eventuellt att innebära reducerad framkomlighet, men gatan kommer aldrig vara helt oframkomlig under arbetets gång.

Mer detaljerad information, såsom datum för arbetet, kommer längre fram.