Byten av balkongräcken försenat

Byten av balkongräckena är försenat p g a ett mätfel och stopp i produktionen av glasen. Nu fungerar det som det ska och förseningarna skall enligt Teknova vara inhämtade till mitten av nästa vecka (v 41).