Byte av plyfaskivor vid entréerna

Inom de närmaste dagarna kommer plyfaskivorna att bytas, dvs. de skivor vid huvudentréerna som har kodlås, belysning och portnummer. Skälet till att de byts ut är att de är felaktiga och inte står emot väder och vind. Arbetet kommer att utföras av Hebrandt Bygg Ab.