Besiktning av balkongerna

Besiktning av balkongerna kommer att ske torsdag 14/11 från kl. 1100. Besiktningen sker i form av ett urval.

Vi behöver därför tillgång till ett antal (minst 16) lägenheter.
Du som är intresserad och/eller hemma skall anmäla dig till styrelsen@brfrudan.se senast fredagen den 1/11. Ange balkongbesiktning i ärenderaden och förstås namn och lägenhetsnummer i texten samt eventuella upptäckta fel. Avisering med nyckelhantering kommer sedan att ske under vecka 44.