Avräkning av värme och varmvatten (FTX-aggregaten)

Information om den pågående funktionskontrollen av FTX-systemen och mätvärden för värme och varmvatten kommer här på hemsidan efter vårt styrelsemöte den 11/12. Förhoppningsvis ska vi då kunna redovisa resultat och beslut om hur vi hanterar såväl 2012 och 2013 som kommande år.

Styrelsen