Fel på FTX-aggregaten på Solgatan 8

Ett fel har uppstått i styrningen av FTX-aggregaten i trapphuset på Solgatan 8. Detta märks genom ett tickande ljud från ett relä i säkringsskåpet, samtidigt som aggregatet slutar leverera värme och friskluft.

En del aggregat tycks slå på och av, men låt det stå på. Reläet fortsätter att ticka även om ni bryter strömmen till aggregatet.

Jourmontören kunde inte lösa problemet – enligt honom är det någon central styrning som inte fungerar.

Vi jobbar på en lösning men troligen blir det inte klart förrän under måndagen. Observera att så vitt vi vet så gäller det bara Solgatan 8.

Styrelsen