Problem med FTX-aggregaten åtgärdat provisoriskt

FTX-aggregaten bör nu fungera normalt utan tickande. Jöta el har satt in en extra likriktare som försörjer reläerna i trapphusen på Solg 8 och 10. Senare i veckan kommer den ordinarie likriktaren att bytas ut och det blir då stopp under någon timme. Om det är så att någon som fortfarande har problem så maila styrelsen så för vi det vidare till Jöta el.

Observera att fjärrvärmen stängs av under hela onsdagen den 11/12 för underhåll. När temperaturen under denna dag sjunker så beror det alltså INTE på FTX-aggregaten.

Styrelsen