Intresse för styrelsearbete

Är du intresserad av att väljas in i styrelsen för Brf Rudan?

Vid föreningsstämman den 27/3 skall ledamöter och suppleanter till styrelsen väljas. Föreningen behöver intresserade medlemmar som är villiga att gå in i och ersätta avgående styrelsemedlemmar.

Att deltaga i styrelsen ger dig möjlighet att vara med att påverka utvecklingen av vårt boende och du får delta i ett spännande arbete med många lärdomar och nya kontakter, såväl interna som externa. Och glöm inte bort all uppskattning som kommer från våra medlemmar.

Självklart är det önskvärt att så många som möjligt engagerar sig i föreningen.

Anmäl ditt intresse till valberedningen@brfrudan.se eller skriftligt i föreningens brevlåda Solgatan 10. Det går även bra att kontakta valberedningens ordförande Aleks Dag på nummer 070-733 46 26.

Styrelsens ordförande Sten Anderberg svarar gärna på frågor om vad det innebär att deltaga i Brf. Rudans styrelse. Sten kontaktas via telefon på nummer 070-624 12 55 efter 6/2.

Aleks Dag

Valberedningen