Byte av kolfilter i köksfläktar

Med anledning av att IKEA har slutat sälja kolfilter till den typ av köksfläkt som vi har så har föreningen beställt en uppsättning filter. Kostnaden tas ur föreningens kassa och priset är ungefär hälften av ordinarie pris i handeln. Alla lägenheter kommer att få två filter, vilket krävs för ett byte. Det är viktigt att byta filter för att undvika matos och för att fläkten skall fungera som det är tänkt.

Filter kommer att delas ut till varje lägenhet med start måndagen 17/3. Info om hur beställning går till i framtiden kommer även att komma ut på hemsidan.

Styrelsen