Solgatans färdigställande

Solna kommun har nu byggt en trottoar och gjort klart asfalteringen på Solgatan. Styrelsen har fört en dialog med kommunen och kommer att fortsätta med detta och arbeta för att de gör mer för att öka trafiksäkeheten längst gatan.

solgatan