Slutbesiktning

Arbetet med åtgärder av fel som upptäcktes vid 2-årsbesiktningen är nu i full gång. När detta arbete är klart kommer oberoende besiktningsmän från besiktningsman.se att gå igenom alla lägenheter igen för att kontrollera att de anmärkningar som noterats har åtgärdats ordentligt. Slutbesiktningen kommer att genomföras 24-25/9 med start kl 8:00. Fler hållpunkter har vi inte fått från Ikano för tillfället. Håll utkik här på Brf Rudan hemsida för eventuell ytterligare info!

Det är viktigt att du/ni ser över alla åtgärdspunkter så att de är ordentligt genomförda innan besiktningsdagarna. Vid frågor och eventuellt uteblivna åtgärder, kontakta Ikano Eftermarknad på telefon 010-330 42 20 måndag-fredag kl. 08.00-11.00, eller skickar mejl till eftermarknad@ikano.se. Det går även bra att ringa till Tony Fjällström på tel 070-377 55 21.

Om någon är hemma under de två besiktningsdagarna så behöver ni bara släppa in besiktningsmännen. Om ingen kan vara hemma och ta emot dem så går det bra att lämna in en nyckel till styrelsen vid något av följande tillfällen (kom till styrelserummet, mitt emot tvättstugan i Solgatan 8):

Söndag 14/9 kl. 16.30
Måndag 15/9 kl. 7.30

OBS! Lägenheter som besiktningsmännen inte får tillgång till kommer att anses vara åtgärdade och godkända.

För er som ännu inte har hämtat ut nyckeln efter genomförda åtgärder (eller för er som väntar på att arbetet ska påbörjas) så går det naturligtvis bra att lämna kvar nyckeln i styrelsens vård ända fram till besiktningen. När slutbesiktningen är gjord kommer styrelsen att lämna tillbaka inlämnade nycklar vid följande tillfällen:

Söndag 28/9 kl. 16.30
Måndag 29/9 kl. 7.30

Med vänliga hälsningar
Styrelsen