Progressiv avskrivning

Det har under året pågått diskussioner i media kring ändringen av hur bostadsrättsföreningar får tillämpa avskrivning av sina byggnader. Bokföringsnämnden beslutade att progressiv avskrivning inte längre är tillåtet från och med 2014 vilket innebär att Brf Rudan kommer att övergå från progressiv till linjär avskrivning. Denna förändring kommer inte att påverka månadsavgiften på något vis.

Vad Ikano har att säga i frågan