Parkeringsplatserna i P-huset

Från och med den 1 december övertar parkeringsbolaget Q-Park AB driften av föreningens parkeringsplatser i P-huset. Det innebär bl a att Q-Park tar hand om uthyrning och fakturering av parkeringsplatserna.

Q-Park övertar samtliga hyresavtal mellan Brf Rudan och dess hyresgäster, vilket innebär att de som hyr en parkeringsplats blir kund hos Q-Park i fortsättningen. Brf Rudan kommer även fortsättningsvis att äga sina parkeringsplatser i P-huset, men dessa kommer att blockuthyras till Q-Park AB, som i sin tur hyr ut dem till föreningens medlemmar och andra intressenter.

Förändringen innebär att parkeringsplatserna kommer att momsbeläggas, vilket i sin tur innebär att föreningen kan dra av momsen i sin verksamhet. På så sätt kan föreningen återfå vad man betalt i moms för sin andel av garagebyggnaden. För dig som hyresgäst innebär förändringen inte något, mer än att du i fortsättningen kommer att kontakta Q-Park för frågor angående din parkeringsplats. Hyresbeloppet inklusive moms blir detsamma som du betalar idag. Du som vill hyra en ny parkeringsplats kontaktar i fortsättningen Q-park för att skriva ett hyreskontrakt.

Styrelsen välkomnar Q-Park AB och ser fram emot ett givande samarbete.

Vid eventuell frågor kontakta Lars-Göran Ek i styrelsen, 070-765 45 04, eller Peter Bouvin på Q-Park AB, 070-921 91 27.

Styrelsen