Förändringar i lägenheten

På förekommen anledning:
Förändringar i lägenheten som innebär flyttande av väggar, ändringar av rördragningar och el etc. kräver styrelsen godkännande. Kontakta styrelsen INNAN arbetet påbörjas.

Läs mer under avsnittet lägenheten.