Nyheter

Internetbyte framflyttat!

2019-03-15

Hej medlemmar,

Det kommer EJ ske något byte av internet nu på måndag den 18:e mars, då Bahnhof ej fått sin utrustning på plats. Nytt datum (innan den sista mars) meddelas så snart det är spikat!


Byte av internet, 2019-03-18

2019-03-12

Nu på måndag den 18:e mars, byter vi internet och TV-lösning i föreningen till Bahnhof + Sappa.

Det har nu gått ut information till er via epost om hur bytet kommer att gå till. Om du inte fått denna information, kontakta styrelsen@brfrudan.se

/Styrelsen


Motioner inför kommande stämma

2019-02-26

Hej medlemmar i BRF Rudan!

Föreningens ordinarie föreningsstämma närmar sig och vi i styrelsen vill be de medlemmar som önskar att få motioner behandlade på kommande årsstämma att skicka in motionsförslagen till styrelsen@brfrudan.se senast den 17:e mars.

För att en motion ska kunna behandlas och besvaras på ett smidigt sätt så vill vi betona vikten av tydlighet i förslaget. Om undertecknad anser att motionen bör behandlas via röstning så rekommenderas lämplig formulering som möjliggör för stämman att bifalla motionen, alternativt avslå den.

Vi återkommer med  information om datum och plats för stämman.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Rudan


Rudaninfo: Styrelsen informerar

2018-12-14

Hej medlemmar,

I förra nyhetsbrevet informerade vi om att under vecka 2 i januari kommer en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) genomföras. Vid första tillfället så rengörs tilluftskanalen utifrån samt tilluftsfläkten och efter det genomförs en OVK.
Observera att vi då måste ha då ha tillgång till samtliga lägenheter. Åtgärderna genomförs vid två tillfällen under 2 veckor. Schemat för dessa veckor ser ut så här:

Solgatan 8: Rensning, mån 7 jan + OVK, tis 8 jan
Solgatan 10: Rensning, tis 8 jan + OVK, ons 9 jan
Solgatan 12: Rensning, ons 9 jan + OVK, tor 10 jan
Solgatan 14: Rensning, tor 10 jan + OVK, fre 11 jan
Solgatan 16: Rensning, fre 11 jan + OVK, mån 14 jan
Solgatan 20: Rensning, mån 14 jan + OVK, tis 15 jan

*
Styrelsen har köpt in sopkvastar och sopskyfflar som är placerade i varje port. Städning sker inte varje dag så vi hjälps åt allihop att skotta/sopa rent entréerna både in- och utvändigt från grus, sten och snö när det behövs. 😊
*
Tyvärr har några av våra medlemmar råkat ut för stenkastning som har skadat balkongerna. Vi ber er hålla ett vaksamt öga över Brf Rudan och på vad som rör sig i området för att upptäcka och anmäla ovälkomna händelser/besök .
*
Trapphuset utgör en utrymningsväg och är också räddningstjänstens väg in vid brand. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt. Vi vill informera om att alla trapputrymmen och trappor ska vara tomma. Det får inte stå blommor i krukor, lådor och andra saker där. Ni som har saker i trapphuset ombedes ta bort dem innan 30 jan. Det som står kvar kommer betraktas som skräp och tas bort. Undantaget är enbart små dörrmattor invid dörren.
*
Papper/kartong-molokerna vid båda stationerna är endast till för mindre hushållsavfall. Större kartonger och lådor hänvisas till återvinningen vid Västra Vägen. Tack för att ni håller rent runt molokerna!
*
Vi vill tacka er för det gångna året och önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År
Med vänliga hälsningar, Styrelsen


Rudaninfo: Styrelsen informerar

2018-11-29

Under vecka 2 i januari kommer vi att genomföra OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Denna kontroll är lagstadgad vilket innebär att vi måste ha tillgång till alla lägenheter. Vid filterbytet i FTX-aggregaten för en vecka sedan så kom vi in i alla lgh utom tre vilket är ovanligt bra. Vid OVK behöver vi komma in i alla lgh. Vid detta tillfälle kommer vi att rengöra tilluftskanalen utifrån samt tilluftsfläkten. Nästa gång om tre år ska vi rengöra övriga kanaler och frånluftsfläkten. Åtgärderna genomförs vid två tillfällen under samma vecka.

Den 10 oktober drabbades vi av en omfattande översvämning i källaren under Solg 16. Vattnet stod 3 dm över golvnivån när en medlem vid sextiden på morgonen larmade räddningstjänsten som ryckte ut med brandbilar som pumpade ut vattnet (85 kbm). Orsaken var en säkerhetsventil som löste ut samtidigt som evakueringsröret från den pumpgrop som skall ta hand överskottsvatten var igensatt,

Styrelsen tackar alla (c:a 40) förrådsägare på Solg 12, 14 och 16 för förståelse och för att förråden tömdes på fuktskadade kartonger och material, fyra containers fylldes av skadat material (och en del annat). Tyvärr blev några av med saker med stort affektionsvärde. Avfuktningen är klar och fukten i golven är kontrollerad med nedborrade kännare. Resultaten ligger i huvudsak under gränsvärdena. Så vår bedömning är att inga ytterligare åtgärder behövs

De senaste två åren så har föreningen kunnat ge alla medlemmar en avgiftsfri månad. Detta har varit möjligt främst genom att räntorna på föreningens lån varit lägre än den ursprungliga ekonomiska planen. Styrelsen har beslutat att detta inte är möjligt längre beroende av sakta men dock stigande räntor. Avgiften har varit oförändrad sedan 2012 samtidigt som kostnaderna för våra underleverantörer stiger, Dessutom har vi kostnader för vattenskadan i källaren Solg 16 som inte täcks av försäkringen och en del i övrigt ökade kostnader. Vår strävan är att under de närmaste åren inte behöva höja avgifterna och att kunna fortsätta extra amorteringar på lånen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen