Nyheter

Rudaninfo: Styrelsen informerar

2018-12-14

Hej medlemmar,

I förra nyhetsbrevet informerade vi om att under vecka 2 i januari kommer en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) genomföras. Vid första tillfället så rengörs tilluftskanalen utifrån samt tilluftsfläkten och efter det genomförs en OVK.
Observera att vi då måste ha då ha tillgång till samtliga lägenheter. Åtgärderna genomförs vid två tillfällen under 2 veckor. Schemat för dessa veckor ser ut så här:

Solgatan 8: Rensning, mån 7 jan + OVK, tis 8 jan
Solgatan 10: Rensning, tis 8 jan + OVK, ons 9 jan
Solgatan 12: Rensning, ons 9 jan + OVK, tor 10 jan
Solgatan 14: Rensning, tor 10 jan + OVK, fre 11 jan
Solgatan 16: Rensning, fre 11 jan + OVK, mån 14 jan
Solgatan 20: Rensning, mån 14 jan + OVK, tis 15 jan

*
Styrelsen har köpt in sopkvastar och sopskyfflar som är placerade i varje port. Städning sker inte varje dag så vi hjälps åt allihop att skotta/sopa rent entréerna både in- och utvändigt från grus, sten och snö när det behövs. 😊
*
Tyvärr har några av våra medlemmar råkat ut för stenkastning som har skadat balkongerna. Vi ber er hålla ett vaksamt öga över Brf Rudan och på vad som rör sig i området för att upptäcka och anmäla ovälkomna händelser/besök .
*
Trapphuset utgör en utrymningsväg och är också räddningstjänstens väg in vid brand. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt. Vi vill informera om att alla trapputrymmen och trappor ska vara tomma. Det får inte stå blommor i krukor, lådor och andra saker där. Ni som har saker i trapphuset ombedes ta bort dem innan 30 jan. Det som står kvar kommer betraktas som skräp och tas bort. Undantaget är enbart små dörrmattor invid dörren.
*
Papper/kartong-molokerna vid båda stationerna är endast till för mindre hushållsavfall. Större kartonger och lådor hänvisas till återvinningen vid Västra Vägen. Tack för att ni håller rent runt molokerna!
*
Vi vill tacka er för det gångna året och önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År
Med vänliga hälsningar, Styrelsen


Rudaninfo: Styrelsen informerar

2018-11-29

Under vecka 2 i januari kommer vi att genomföra OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Denna kontroll är lagstadgad vilket innebär att vi måste ha tillgång till alla lägenheter. Vid filterbytet i FTX-aggregaten för en vecka sedan så kom vi in i alla lgh utom tre vilket är ovanligt bra. Vid OVK behöver vi komma in i alla lgh. Vid detta tillfälle kommer vi att rengöra tilluftskanalen utifrån samt tilluftsfläkten. Nästa gång om tre år ska vi rengöra övriga kanaler och frånluftsfläkten. Åtgärderna genomförs vid två tillfällen under samma vecka.

Den 10 oktober drabbades vi av en omfattande översvämning i källaren under Solg 16. Vattnet stod 3 dm över golvnivån när en medlem vid sextiden på morgonen larmade räddningstjänsten som ryckte ut med brandbilar som pumpade ut vattnet (85 kbm). Orsaken var en säkerhetsventil som löste ut samtidigt som evakueringsröret från den pumpgrop som skall ta hand överskottsvatten var igensatt,

Styrelsen tackar alla (c:a 40) förrådsägare på Solg 12, 14 och 16 för förståelse och för att förråden tömdes på fuktskadade kartonger och material, fyra containers fylldes av skadat material (och en del annat). Tyvärr blev några av med saker med stort affektionsvärde. Avfuktningen är klar och fukten i golven är kontrollerad med nedborrade kännare. Resultaten ligger i huvudsak under gränsvärdena. Så vår bedömning är att inga ytterligare åtgärder behövs

De senaste två åren så har föreningen kunnat ge alla medlemmar en avgiftsfri månad. Detta har varit möjligt främst genom att räntorna på föreningens lån varit lägre än den ursprungliga ekonomiska planen. Styrelsen har beslutat att detta inte är möjligt längre beroende av sakta men dock stigande räntor. Avgiften har varit oförändrad sedan 2012 samtidigt som kostnaderna för våra underleverantörer stiger, Dessutom har vi kostnader för vattenskadan i källaren Solg 16 som inte täcks av försäkringen och en del i övrigt ökade kostnader. Vår strävan är att under de närmaste åren inte behöva höja avgifterna och att kunna fortsätta extra amorteringar på lånen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen


Byte av filter i FTX-aggregat

2018-10-23

Hej kära medlemmar!

Nu har vi delat ut information till er om byte av filter i FTX-aggregatet (skåpet i badrummet som sköter luften). Bytet sker under 8:e och 9:e november – se på er lapp för datum och tid just för er lägenhet! Nyckel kan lämnas på morgonen i trapphuset Solgatan 8 mellan 07.30-08.00 om ni inte kan vara hemma. Det är viktigt att alla ger tillgång till sina lägenheter så att alla filter kan bytas!

Vänliga hälsningar, Styrelsen


Varmvatten

2018-10-14

Problemet med att varmvattnet inte rinner som det ska är uppmärksammat och felanmält.

Mvh Styrelsen


Vattenläcka - mer info

2018-10-10

Vi har haft en stor vattenläcka från undercentralen i källaren på Solgatan 16. Vattnet är utpumpat med hjälp av brandkåren, läckan är lagad och avfuktning pågår (OCAB). Avfuktning kommer att pågå under några veckor.

Samtliga källarförråd i port 16 har haft inträngande vatten och kartonger med mera är fuktskadade. Förråd på innergården och i Solgatan 8 är ej påverkade av läckan.

Hissen står stilla och kommer att fungera senast under torsdagen. Kanske tidigare.

Alla som har källarförråd bör kontrollera sitt förråd, ta bort fuktskadade kartonger och annat som är förstört. Ju snabbare alla ser till att ta bort fuktskadat material desto fortare går avfuktningen.

Vi kommer att ställa upp en container utanför port 16 imorgon, under torsdagen, där ni kan lägga i blöta kartonger och andra grovsopor. Dock inget elektriskt som tex ljusstakar, lampor och andra elartiklar. För mindre elartiklar och andra sopor som ej lämpas som grovsopor, finns varje torsdag kl 17-17.30 en mobil miljöstation uppställd på Solna Centrum-torget.

Fastighetsförsäkringen ersätter inte privat skadad egendom utan ni måste på egen hand vända er till ert hemförsäkringsbolag gällande skadade saker i ert förråd. Använd de mail ni fått från styrelsen där det klart framgår vad som har hänt.

Hälsningar,
Styrelsen, BRF Rudan